Ova fotografija Međunarodnih takmičarskih skokova sa vodopada u Jajcu pokazuje zbog čega je ova manifestacija najbolja reklama Jajca u svijetu.