Pored stranih, veliki broj i domaćih turista posjećuje Jajce. Dolaze sa područja cijele Bosne i Hercegovine. Popularna je destinacija za školske izlete i ekskurzije koje su aktivne u ovom gradu tokom cijele godine.

Danas su Jajce posjetili učenici devetog razreda osnovne škole iz Mostara. U pratnji sa stručnim vodičem Agencije posjetili su neke od najvažnijih spomenika.

Pored današnje grupe, Agenciji su posjetu najavile i brojne druge, domaće grupe kao i one van granica BiH.