JU “Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca”  čestita, svim turistima i radnicima u turizmu,  Svjetski dan turizma 27.09.