U ponedjeljak 14.09. 2015 godine počinje implementacija projekta “Arheološko istraživanje stećaka”. Istraživanje će se vršiti na nekropoli Potkriž u Divičanima kod Jajca. Ovaj projekat je podržao načelnik Općine Jajce Edin Hozan. Implementaciju projekta, u organizaciji JU “Agencije za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turizma grada Jajca”, će vršiti prof. dr. Dubravko Lovrenović i  arheolog Mr. Edin Bujak sa studentima.