U ponedjeljak 14.09. 2015 godine počela je implementacija projekta “Arheološko istraživanje stećaka”. Istraživanje će se vršiti na nekropoli Potkriž u Divičanima kod Jajca. Ovaj projekt je podržao načelnik Općine Jajce Edin Hozan. Implementaciju projekta, u organizaciji JU “Agencije za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turizma grada Jajca”, će vršiti Institut za arheološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Sarajevu na čelu sa prof. dr. Dubravko Lovrenovićem i arheologom Mr. Edinnom Bujakom. U istraživanju učestvuju i studenti arheologije iz Sarajeva i Mostara, kojima će ova nekropola biti dodatno iskustvo u praktičnom radu.

Ova nekropola broji preko 50 stećaka. Prosječna dužina stećaka je 1,7 m, a širina 1,5 m. Najveći stećak u ovoj nekropoli je 2,1 m dužine. Jajce je izuzetno bogato stećcima, prilikom provođenja pilot projekta „Registriranje stećaka u BIH“ pronađeno je i zabilježeno 31 nekropola s preko 380 stećaka.


 

Nekropola Potkriž je najveća u Jajcu. Prema procjeni nekropola datira iz 14. Ili. 15 st. Značajna je po tome što se u njoj nalazi velik broj tzv. „Srednjobosanskih sljemenjaka“. Ovaj tip stećaka se još može vidjeti u Travniku i Zenici, a najbrojniji su u Jajcu. Istraživanje nekropole će nam pokazati kako su ljudi živjeli i kakvi su bili pogrebni obredi u tom periodu. Pored istraživanja kada se uredi nekropola će služiti u edukativne i turističke svrhe – ističe arheolog Mr. Edin Bujak.