U srijedu 09.09.2015 godine u Jajcu je boravila rezidentna koordinatorica UN-a i rezidentna predstavnica UNDP-a Sezin Sinanoglu. Nakon jučerašnje posjete Banja Luci ovo je prva zvanična terenska posjeta NJ.E. Sinanoglu jednom od gradova BiH nakon preuzimanja ove visoke dužnosti.

Visoke goste primio je Načelnik Općine Jajce Edin Hozan i direktor JU „Agencije za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca“ Huso Hadžić. Rezidentna koordinatorica UN-a i rezidentna predstavnica UNDP-a posjetila je Turistički info centar u Jajcu otvoren uz podršku UNDP-a i Etno muzej koji se nalazi u okviru Agencije za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca. U nastavku je cijela delegacija posjetila neke od kulturno-historijskih znamenitosti Jajca, Katakombe iz 15 st., Mitrej iz 2. st. te kulturni krajolik na Plivskim jezerima popularne Mlinčiće. Cilj posjete je upoznavanje s turističkim potencijalima grada Jajca i projektima koji su implementirani uz podršku UNDP-a i mogućnostima nastavka uspješne saradnje sa Općinom Jajce.