Organizacijski odbor „2. MEĐUNARODNIH TAKMIČARSKIH SKOKOVA SA VODOPADA“  na sjednici održanoj u ponedjeljak 27.07. utvrdio je konačnan popis svih skakača na ovogodišnjim „2. MEĐUNARODNIM TAKMIČARSKIM SKOKOVIMA SA VODOPADA“

Spisak skakačka u natjecateljskom programu je sljedeći:

Napomena, prema ovom redoslijedu će se vršiti skokovi. Skokovi se vrše isljučivo na glavu, nakon čega će stručni žiri ocjenama od 1 do 10 ocjeniti skok. Deset najbolje plasiranih iz kvalifikacijske serije skokova prelaze u drugu seriju.

Revijalni skokovi će se izvoditi između prve i druge serije natjecateljskih skokova. Spisak skakača u revijalnom programu je sljedeći:

#mce_temp_url#

 

Skakače će ocjenjivati stručni žiri, u sastavu:

Svi skakači su dužni doći 01.08.2015. godine do 12,00 sati u Info Centar kako bi potvrdili svoju prijavu. Lječnički pregled i alko testiranje će se vršiti u Info Centru. Između 12,00 i 13,00 vrši se lječnički pregled skakača. Od 15,00 do 15,30 vrši se alko-testiranje skakača, nakon čega se izdaje potvrda o sudjelovanju na  „2. MEĐUNARODNIM TAKMIČARSKIM SKOKOVIMA SA VODOPADA“. Skakač koji ne bude ispunjavao sve tražene uslove, neće moći dobiti dozvolu za skakanje.