N1 TV 16.07. 2014. godine boravila je u Jajcu i snimala reportažu o bosansko-hercegovačkoj turističkoj destinaciji Jajcu. N1 TV počinje sa emitovanjem u septembru/rujnu mjesecu, a njihove priloge će preuzimati veliki CNN. JU “Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca” je bila domaćin u Jajcu i omogućila ovoj TV ekipi da snimi ono najbolje što se može vidjeti u Jajcu, te pružila adekvatne sagovornike koji su predstavili pojedine znamenitosti Jajca.

U nastavku pogledajte reportažu.

Više fotografija na našoj facebook stranici.