Dana 16.04.2015. godine u Jajcu je boravio Haris Memija fotoreporter Kineske  XINHUA NEWS AGENCY. Napravio je više zanimljivih priča na temu našeg grada.

Predstavnik,  JU “Agencije za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca”, Amir Bašimamović  je fotoreporteru pokazao gotovo sve znamenitosti u Jajcu. Agencija stoji na raspolaganju svim zainteresiranim novinarima koji će raditi zanimljive turističke priče.