Predstavnici grada Piacenze dana 15.04.2015. posjetili su Jajce. Grupu su činili učenici tehničke škole sa svojim profesorima. Kao vođa grupe bio je Claudio Ferrari koji je ujedno bio politički predstavnik grada Piacenze.

U ime Općine Jajca delegaciju su primili i pozdravili predsjednik općinskog vijeća Mirko Ljubez i direktor Agencije Huso Hadžić.