JU „Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca“ 2013. godine je napravila projekt dopune postojeće turističke signalizacije. Ovaj projekt su uradili saobraćajni inžinjer Sulejman Drek i turistički vodič Amir Bašimamović, koji su i odredili lokacije novih postavljenih znakova. Isti projekt je dopunjen početkom 2014 godine tad se u izradu uključio i turizmolog Dragan Glavaš. Projekt je podržala Općina Jajce na čelu s Općinskim načelnikom Edinom Hozanom.

Mi smo na osnovu upitnika i anketa koje su popunjavali turisti te usmenih komentara uočili da je neophodno unaprijediti postojeću turističku signalizaciju. Cilj nam je pružiti što više informacija i olakšati posjetiocima snalaženje u našem gradu. Postavljeno je novih 47 tabli turističke signalizacije- ističu u Agenciji.