Vijest o našoj kocki preko naših partnera PATRIA www.nap.ba preuzeli su brojni portali širom Bosne i Hercegovine. Neki od medija: nap.ba, klix.ba, sigma.ba te brojni drugi portali.

JU Agencija za kulturno – povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca je napravila vlastiti proizvod koji je nazvan “Jajačka kocka – slagalica“.

Svaka Jajačka kocka – slagalica ima 6 slika na sebi i sastavljena je od 9 malih kocki koje su pogodne za zabavu – slaganja željenih motiva spomenika.

Ovim kockama bit će zastupljeno svih 28 nacionalnih spomenika u Jajcu. Iste se mogu kupiti po povoljnoj cijeni na svim prodajnim mjestima Agencije.