Izložba slika i fotografija 5 autora kojima je “JAJCE-VJEČNA INSPIRACIJA” bit će otvorena u petak 20.02.2015 godine sa početkom u 14:00 sati. Ova izložba je napravljena na inicijativu upravitelja Gradske galerije akademskog slikara Samira Hažbića. Izložba “JAJCE-VJEČNA INSPIRACIJA” je svojevrstan poklon gradu Jajačkih autora na Dan grada 22.02.

Na izložbi će svoje radove izložiti: Boris Ladan, Samir Hazbić, Azra Pipić, Tvrtko Zrile i Amir Bašimamović.

Gradska galerija Jajce se nalazi u nacionalnom spomeniku Kršlakova kuća.