Mušanović Ibrahim zvani Bajko, ulovio je lije primjerak ribe mladice. Bajko je na rijeci Vrbas u Jajcu ulovio mladicu dimenzija od 94 cm, tešku oko 9 kg . Mladica je najveći predstavnik salmonida u našoj zemlji i najznačajnija je riba u sportskom ribolovu varaličarenjem. Naseljava isključivo rijeke dunavskog sliva i gornje i srednje tokove većih pritoka. Najpoznatije mladičarske rijeke su Drina, Una, Sana, Vrbas u kojima se, i pored prorijeđene populacije ove plemenite ribe, mogu uloviti kapitalni primjerci.

Borba sam ovom ribom trajala je oko 15 minuta. Na rijeci sam bio sam i nisam bio spreman za ovako velik ulov. Ulovljena je na varalicu pod nazivom pače. Koliko je snažna ova riba može se vidjeti na ispravljenim kukama na varalici. Zbog nedostatka kevčije ribu sam morao izvaditi golom rukum, pa sam zadobio lakše ozljede na ruci. Prelijep je osjećaj i adrenalin kazao je Ibrahim, za koga je ovo jedan od najvećih ribarskih uspjeha.

Treba istači da na području voda Općine Jajce kojim upravlja društvo Zlatovčica dozvoljena veličina ulovljene mladice 74 cm. Prilikom ulova mladice manje od 74 cm riba se mora vratiti na mjesto gdje je i ulovljena.