U sklopu priprema za 35. Svjetskoga prvenstvo u Fly-fishingu koje će se održati od 16. do 21.06.2015. godine na prostoru općina Jajce, Ključ, Donji Vakuf, Šipovo i Ribnik, u Jajcu se radi na izgradnji infrastrukture. U subotu 13.12. 2014. godine je u upriličena primopredaja drvene kućice koju je na inicijativu Zlatovčice lokalnog ribarskog društva iz Jajca izgrađena uz finasijku potporu Općine Jajce. Kućica je smještena na Velikim Plivskom jezeru.

Načelnik Općine Jajce Edin Hozan, predsjednik Organizacionog odbora prvenstva Đorđe Klepić  i predstavnici SRU Zlatovčice Jajce

Ova kućica je od izuzetnog značaja za naše društvo i za bolju organizaciju dolazećeg nam prvenstva. U njoj treba da bude akumulacijska jedinica, gdje će takmičari moći puniti akumulatore za vožnju čamaca. Na našim jezerima dozvoljeno je koristiti isključivo čamce na električni pogon. Moram da se zahvalim načelniku Općine Jajce Edinu Hozana i Općinskom vijeću bez čije pomoći ne bi bilo moguće napraviti kućicu. Općina Jajce je za izgradnju infrastrukture Zlatovčici odobrila 20.000 KM, a za dosadašnju izgradnju utrošeno je oko 11.000 KM- ističe Safet Ćato predsjednik sportsko ribolovnog udruženja Zlatovčica Jajce.

Safet Ćato predsjednik sportsko ribolovnog udruženja Zlatovčica Jajce

Izgrađena kućica na Velikom Plivskom Jezeru