Elvir Krak prati našu facebook stranicu i od fotografija Amira Bašimamovića napravio je zanimljiv spot za pjesmu Čaršija od Jajčanina Aldina Kurića.