U prostorijama Gradske galerije Jajce u nacionalnom spomeniku Kršlakova kuća učenici 5. razreda osnovne škole 13. Rujan izložili su oko 60 radova na temu „Kasna jesen“. Radi se o tri razreda učiteljica Vesne Vuk, Mande Šimunović i Slavice Petrović. Radove su učenici radili na časovima u školi, i moramo istaći da u svakom razredu ima nekoliko djece koji su izuzetno talentirani za likovnu kulturu – kazale su učiteljice. Voditelj Gradske galerije Jajce je akademski slikar Samir Hazbić koji je i glavni inicijator sličnih izložbi. Pored stručnih komentara Samir Hazbić je pozvao svu djecu da dođu sa svojim roditeljima svaki radni dan od 08 do 16 sati i pogledaju ovu zanimljivu izložbu.

Više fotografija na našoj facebook stranici