Jajce, 11.11.2014. godine; Potpisivanjem Ugovora o izvođenju radova na sanaciji, dogradnji i nadogradnji objekta „INFO DESK” u Jajcu između Općine Jajce i preduzeća „TABAKPLAST” d.o.o. Tomislavgrad, kao najpovoljnijeg ponuđača, počinje izgradnja Info centra koji će obogatiti turističku ponudu grada Jajca.

 

Projekat se provodi uz podršku Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP) koji predstavlja zajedničku inicijativu Švicarske Vlade i UNDP-a u Bosni i Hercegovini i Projekta zaštite životne sredine i razvoja turizma u
slivu rijeke Vrbas – „Čist Vrbas” koji implementira UNDP iz sredstava Vlade Japana. Vrijednost građevinskih radova, prema Ugovoru, iznosi 143.287,19 KM od čega je učešće Općine Jajce 62.647,19 KM. Rok za izvođenje radova je 45 dana, a izgradnjom info deska unaprijediće se turistička ponuda grada Jajca što je jedan od prioriteta u Strategiji razvoja Općine Jajce za period 2014 – 2023. godina. Budući Info desk biće smješten u Ulici Hrvoje Vukčića Hrvatinića, uz Ajfelov most i Gradski park i predstavljaće svojevrsnu dobrodošlicu turistima na ulazu u grad.