U sklopu projekta „Od historijske integracije do savremenog aktivnog učešća“ financiranog od strane Europske Unije od 21 do 23. listopada grad Jajce je bio domaćin trećem regionalnom seminaru “Kulturno naslijeđe i aktivizam” koji je organizirala Švedska organizacija CHWB (Kulturno naslijeđe bez granica).

Oko 50 sudionika i predavača iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Francuske, Holandije, Kanade, Makedonije, Slovenije, Srbije, Švedske i Velike Britanije su sudjelovali na ovom seminaru, koji se održavao u hotelu Turist.

Teme seminara bile su: Koji su odnosi između kulturnog naslijeđa, razvoja i društva? Da li naslijeđe može utjecati na promjene?

Ciljevi seminara:

Uvezivanje profesionalaca iz oblasti kulturnog naslijeđa, koji su zainteresirani za razvoj reflektivne prakse s osvrtom na njihov rad,

Jačanje kritičkoga razumijevanja uloge kulturnog naslijeđa u suvremenom društvu i stvaranje našeg rada značajnijim,

Predstavljanje međunarodnih iskustava – ko radi, šta i gdje,

Kreiranje platforme osoba koji žele da kulturnim naslijeđem kreiraju promjene,

Jačanje izvrsnosti u praksi i komunikaciji,

Ključni predavači:

Amra Hadžimuhamedović – Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika i ekspert u poslijeratnoj obnovi,

David Fleming – Direktor Nacionalnih muzeja Liverpul (National Museums Liverpool), Velika Britanija i osnivač Saveza muzeja za socijalnu pravdu (Social Justice Alliance of Museums),

Kate Pugh – Direktorica Saveza baštine (Heritage Alliance) i samostalno zagovara i lobira za naslijeđe

Jasper Visser – Agent promjene, inovator i fasilitator specilizovan u kulturu, naslijeđu i umjetnosti.