U organizaciji JU Agencija za kulturno povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca te akademika prof. dr. Dubravka Lovrenovnića sutra, 23. augusta/kolovoza sa početkom u 13 30 sati u Domu kulture u Jajcu organizirati će se II. Internacionalna učionica “Trauma, pamćenje, ozdravljenje”

U okviru teme kultura pamćenja i sjećanja, sudjelovat će eminentni znanstvenici/ce i aktivisti/ice iz BiH: akademik Dubravko Lovrenović, doc. dr. Zlatiborka Popov Momčinović, dr. Amra Delić, doktorant,  bosanskohercegovački i australijski akademski vajar Adis Fejzić.