Foto: T.Z.

Danas u 11 sati, u Salonu Doma kulture u Jajcu  je otvorena „Ljetna škola stećaka“ koju organizira JU Agencija za kulturno povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala i inicijator i voditelj Ljetne Škole stećaka akademik prof. dr. Dubravko Lovrenovnić, uz medijsku pratnju Federalne televizije.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: T.Z.

Današnje predavanje kao i petodnevno druženje je u  svom kratkom obraćanju otvorio Direktor Agencije Huso Hadžić nakon kojeg je dr. Dubravko izložio svoje prvo predavanje na temu: „HISTORIOGRAFSKA DEKONSTRUKCIJA – Čiji su naši stećci“

Nakon povijesnog pregleda naučnog istraživanja stećaka kao i osobe koje su dale poseban doprinos nivou saznanja o istim, profesor se osvrnuo i na teorije koje su pratile pojedine periode interpretiranja i proučavanja stećaka, kao opasnost od nestučnog interpretiranja kulturno povijesne baštine koju svi zajedno baštinimo, stoga sam naziv predavanja „HISTORIOGRAFSKA DEKONSTRUKCIJA – Čiji su naši stećci“ postavlja pitanje i daje odgovor.

Podsjećamo da će se i sutra  u Salonu Doma kulture u 11 sati održati druga tribina na temu „Ukrasni motivi“ i „Figuralne kompozicije“ stoga sve zainteresirane pozivamo da se pridruže te nauče nešto više o svom kulturno-povijesnom blagu koje su naslijedili.

Foto: Arhiva