1. Međunaroni takmičarski skokovi sa vodopada u Jajcu održat će se u subotu 09. augusta/kolovoza 2014. godine. Program počinje u 14:00 sati, a izvođenje skokova u 16:00 sati.

Prethodno je najavljeno da će iz Jajca biti samo jedan skakač međutim došlo je do izmjene, pored Peje Ilinkovića sa vodopada će skočiti i Muhamed Šporo.

Svi skakači moraju biti punoljetni i skaču na vlastitu odgovornost.

Muhamed Šporo je skakao i prošle godine u revijalnim skokovima.