PROPOZICIJE 1. MEĐUNARODNIH TAKMIČARSKIH SKOKOVA SA VODOPADA – JAJCE 09.08.2014.

ORGANIZACIONI ODBOR  1. MEĐUNARODNIH TAKMIČARSKIGH SKOKOVA SA VODOPADA U SASTAVU:

1. Načelnik Općine Jajce, Edin Hozan

2. Direktor JU “Agencije za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca”, Huso Hadžić

3. Načelnik Policijske Uprave Jajce, Bare Pršlja

4. Direktor JP “Čistoća i Zelenilo”, Mensur Makić

5. Predsjednik Rafting kluba Jajca, Admir Haseljić

6. Predsjednik Kajak kanu kluba, Mirza Varenkić

7. Tehnički sekretar, Dragan Glavaš

Odredio je sljedeća pravila:

1. Skokovi će se izvoditi isključivo samo na glavu

2. Svaki skakač mora biti stariji od 18 godina

3. Svi skakači moraju, prije skokova proći: alko-test, doping test, ljekarski pregled i potpisati izjavu za skakanje na vlastitu odgovornost

Organizacioni odbor zadržava pravo odabira skakača.

Za najbolja tri skakača određene su značajne nagrade, pehari i diplome.

Predsjednik Organizacionog Odbora

Huso Hadžić