Jajce, 25. juli 2014. – U organizaciji Fondacije Kulturno naslijeđe bez granica (Cultural Heritage without Borders – CHwB) više od 50 učesnika/ica i predavača/ica iz Velike Britanije, Švedske, Crne Gore, Grčke, BiH, Srbije, Rumunije, Albanije, Kosova i Hrvatske sudjelovalo je na 18. regionalnom restauracijskom kampu na Plivskim jezerima u Jajcu.

Tokom dvije sedmice trajanja kampa, od 12. do 25. jula 2014. godine, studenti/ce arhitekture, arheologije i historije umjetnosti kroz teorijski i praktični dio kampa razvili/e su vještine restauracije i menadžmenta kulturnog naslijeđa.

Istaknuti/e stručnjaci/stručnjakinje iz Europe i regije učesnicima/ama održali/e su predavanja o kulturnom naslijeđu, konzervaciji, značaju upotrebe tradicionalnih materijala u obnovi objekata od kulturnog značaja, važnosti održavanja tih objekata nakon njihove restauracije i njihovom ekonomskom značaju.

Kamp u Jajcu pružio mi je jedinstvenu priliku da steknem uvid u kulturno naslijeđe i prakse očuvanja baštine u BiH i upoznavanja sa stručnjacima i entuzijastima sličnih interesa. Shvatila sam važnost neformalne edukacije za svoj osobni i profesionalni razvoj, a mišljenja sam da će znanja i vještine stečene za vrijeme trajanja kampa koristiti u mom daljem radu”, rekla je Mateja Kuka (26 godina) iz Hrvatske.

U sklopu praktičnog dijela kampa učesnici/e su aktivno radili/e na obnovi mlinčića na Plivskim jezerima, koji su oštećeni u toku 2011. godine. Komisija za zaštitu nacionalnih spomenika BiH proglasila je 2009. godine Kompleks mlinova na Plivi kraj Jajca nacionalnim spomenikom BiH.

„Na ovom kampu prvi put u životu sam se penjala na krov i premazivala drvo. Bilo je nevjerovatno iskustvo koje će mi dugo ostati u sjećanju jednako kao i ljudi i slike Jajce u kojem smo bili“, rekla je Berina Verlašević (20 godina), učesnica iz Bosne i Hercegovine.

Učesnici/e tokom dvije sedmice trajanja kampa su posjetili/e i različite nacionalne spomenike na području Jajca, Zenice i Travnika.

Osnovni cilj kampa je korištenje kulturnog naslijeđa u izgradnji saradnje među mladim profesionalcima, stvaranje uslova za pomirenje kao preduslova za mir i demokratiju, te očuvanje tradicionalnih zanata i tehnika.

Restauracijski kamp u Jajcu dio je šireg projekta „Zapadni Balkan – od historijske integracije do aktivnog savremenog učešća“, koji podržava Europska unija. Ovaj kamp CHwB realizuje u saradnji sa organizacijom Co-Plan iz Albanije i Fondacijom za razvoj zajednice Mozaik iz BiH. Od 2007. godine CHwB organizuje restauracijske kampove na području Albanije, Srbije, Kosova i BiH. U 17 dosadašnjih kampova učestvovalo je preko 500 osoba iz različitih dijelova Europe, te su izvršene različite restauracijske intervencije na više od 65 objekata od historijskog značaja u regiji.

Obnovu mlinčića na Plivskim jezerima dijelom je sufinansirala Općina Jajce. Na dalje upravljanje i održavanje mlinčići će biti predati Agenciji za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca.