Saračeva kuća (Šarenica) predstavlja primjer austrougarske arhitekture grada Jajca. Smještena je u južnom dijelu grada, u neposrednoj blizini Tornja sv. Luke i Crkve sv. Marije. Izgrađena je 1899. godine. Podigao ju je ondašnji jajački posjednik Suljaga Sarač za stan svoje porodice, koja se smjestila na prvom spratu, te za besplatan konak za putnike namjernike na drugom spratu. Prije 1992. godine kuća je pripadala porodici Ćuk, dok je sada u vlasništvu porodice Keljalić. Kuća je tipičan primjer ljepote austrougarske arhitekture, Šarenica je dobila naziv zbog svoje prelijepe fasade.  Saračeva kuća, zajedno sa Prvom osnovnom školom i Zgradom Financija koje su  nedavno renovirane  čini nacionalni spomenik. U  objektu Saračeve kuće 1943. godine bilo je sjedište Agit  Propa CKKPJi u njoj je Moša Pijade osnovao prvu telegrafsku agenciju nove Jugoslavije – TANJUG. Vajar Antun Augustinčić ovom je objektu je imao svoj atelje u kome je izradio poznatu bistu Josipa Broza Tita koja je bila izložena za vrijeme II zasjedanja AVNOJ-a.

Idejno rješenje projekta restauracije fasade, autora : Mr.dipl.ing.arh  Anđeline Ošap