U petak 20.06.2014. godine u prostorijama JU „Agencije za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca“ – Etno muzeju, upriličena je dodjela certifikata trening obuke turističkih vodiča  za lokalni nivo.

Agencija u saradnji sa Omladinskim centrom Jajce,  tokom aprila i maja ove godine proveli su obuku za turističke vodiče specijalizovane za grad Jajce. Provođenje obuke podržao je USAID-Sida FIRMA projekat u okviru svojih aktivnosti usmjerenih na unapređenje turističke ponude u Bosni i Hercegovini a s ciljem osposobljavanja i certifikovanja najmanje 10 novih turističkih vodiča specijalizovanih za grad Jajce.

Obuku turističkih vodiča u Jajcu pohađalo je 22  kandidata od kojih je 15 uspješno položilo završni test i tako steklo pravo na dobijanje certifikata. Kandidati su obučavani u savladavanju vještina komunikacije i odnosa prema turistima, teorije turizma i njegovih definicija te u  poznavanju historijskih i prirodnih vrijednosti Jajca kao i praktičnim primjerima vođenja turističkih grupa u Banjaluci i Mostaru.

Ova inicijativa rezultat je potrebe nametnute povećanjem  broja turista koji su tokom protekle godine posjetili ovaj grad. Samo tokom prošle godine je zvanično zabilježeno povećanje broja turista od 30% u odnosu na 2012. godinu iako je stvarni broj vjerovatno mnogo veći iako nije obuhvaćen zvaničnom statistikom – ističu u Agenciji.

 

Pored testiranja znanja neophodnog za odgovarajuću prezentaciju turističke ponude Jajca uspješnim kandidatima omogućena je i prijava za polaganje ispita za turističkog vodiča u organizaciji Ministarstva turizma i okoliša FBiH što će ih ovlastiti za rad na cijeloj teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine – istakli su u Omladinskom centru Jajce.

Certifikate su uručili direktor Omladinskog centra g. Samir Agić i zamjenik šefa USAID-Sida FIRMA projekta g. Jasmin Gabela