Radnici JU “Agencije za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca” su očistili, prefarbali i uredili ogradu na prirodnom spomneiku vodopadu.

Poslije farbanja.

Prije farbanja.