Organizator i generalni pokrovitelj STEP Sajma je Općina Jajce.