O PROJEKTU

JU „Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca“ je 21.03.2014. godine otpočela implementaciju projekta“Edukacija učenika osnovnih škola u Jajcu o kulturno-historijskim i prirodnim bogatstvima Jajca”. Ciljevi projekta su: educiranje mlađeg školskog uzrasta i nastavnika/školskog osoblja u Jajcu, informiranje učenika o kulturno-historijskom i prirodnom naslijeđu i historijiskim događajima u Jajcu koji su imali veliki uticaj na grad, pokazujući im istovremeno geografske lokacije gdje su se ključni događaji odvijali i  pružanje jedinstvenog iskustva učenicima- sticanje znanja na zanimljiv i pogodan način.

Bogatstvo kulturno-historijskog naslijeđa na području općine Jajce poprima sve važniju ulogu u razvoju samog grada i Općine. Budući da se Jajce razvija kao značajna turistička destinacija u državi, te se njegovo kulturno naslijeđe nalazi u procesu kandidature za upis na Listu svjetske kulturne baštine UNESCO-a, potrebno je osvijestiti naročito učenike nižeg uzrasta o historijskoj i kulturnoj važnosti njihovog grada i o pozitivnim aktivnostima koje su unaprijedile grad Jajce u posljednjih nekoliko godina.

UČENICI  III 1, III 2 i IIIa OSNOVNE ŠKOLE „13 RUJAN“ SU PRVA GRUPA KOJA JE UPOZNALA SVOJ GRAD

Jajce kao grad s bogatom prošlošću i jedinstvenim kulturno-historijskim naslijeđem i mnogobrojnim spomenicima ima mnogo toga da ponudi učenicima u segmentu njihovog vannastavnog obrazovanja pružajući im mogućnost obilaska svih  spomenika i oba muzeja uz pratnju vodiča, gdje će moći sami prepoznati vrijednosti koje grad pruža. Nekonvencionalan čas historije na drugačiji način uz pratnju vodiča će im pomoći da na licu mjesta povežu slike, informacije i događaje vezane za grad i na taj način steknu trajna znanja o gradu bez većeg napora.

Danas 21.03. 2014. godine prva grupa učenika  sklopu projekta, “Edukacija učenika osnovnih škola u Jajcu o kulturno-historijskim i prirodnim bogatstvima Jajca”, je posjetila kulturno-historijske spomenike. Ukupno 76 učenika osnovne škole 13 Rujan su uz stručno vodstvo tri turistička vodiča, Merise Kliko, Dragana Glavaša i Amira Bašimamovića upoznali svoj grad. Prvi objekat koji su posjetili je Dom kulture, gdje su vidjeli gradsku biblioteku i pozorišnu salu. Iz Doma kulture su se uputili prema Gradskoj galeriji koja se nalazi u nacionalnom spomeniku Kršlakova kuća. Oduševljeni umjetničkim djelima, preko starog dijela grada kroz Sahat kulu uputili su se prama etnološkom muzeju i geološkoj zbirci minerala. U etnološkom muzeju su uz razgled dobili i stučno objašnjenje svih predmeta i upoznali se s tradicijom jajčkog stanovništva. Fotografijom na Ajfelovom mostu nastavili su svoj put prema muzeju II. Zasjedanja AVNOJ-a, gdje su saznali okolnosti kako je nastala jedna velika država Jugoslavija. Za kraj druženja su izabrali park pored rijeke Plive gdje su na ljuljačkama i klackalicama ostali satima.

 

U planu je da u preiodu od 21.03. 2014. godine do 31.03.2014. godine ovaj program prođe preko 500 učenika.

Više fotografija na našoj facebook stranici