Najava susreta u Jajcu i uspostavljanje saradnje sa Jajčanima u dijaspori

U periodu od juna 2013. godine do danas, web stranicu Agencije je pregledalo oko 110.000 posjetilaca, od kojih 65.927 je koristilo sadržaj na bosanskom jeziku, 11.259 na engleskom, 6.766 na njemačkom, 5.963 na turskom, 5.744 na talijanskom, 5.633 na holandskom i 4.363 na arapskom jeziku.

Facebook stranicu Agencije trenutno prati 5.657 korisnika. Prema državi u kojoj žive, ovu stranicu najviše posjećuju korisnici iz naše zemlje, zatim posjetioci iz Hrvatske, Švedske, Njemačke, Austrije, SAD-a, Srbije, Slovenije, Danske, Norveške, Australije, Švicarske, Turske, Francuske, Kanade, Crne Gore, te Ujedinjenog Kraljevstva.

Analizirajući ove podatke, kao i komentare i sugestije posjetilaca sadržaja, te prateći Facebook stranicu svjetskog udruženja Jajčana „Vodopad“ (registrovanao kao Udruženje/udruga Jajčana Vodopad), zaključujemo da, pored turista, web sadržaje Agencije posjećuje i koristi veoma značajan broj naših sugrađana u dijaspori, koji svojim komentarima izražavaju želju da daju konkretan doprinos projektima za razvoj Jajca i poboljšanje kvalitete života njegovih stanovnika. Aktuelniji primjer toga je i novoformirana Zbirka minerala i kristala iz svijeta u Etno muzeju Jajca, koja je u cijelosti formirana zajedničkim doprinosom dijaspore i stanovnika Jajca.

Stoga koristimo ovu priliku da najavimo da će Agencija, u saradnji sa Općinom Jajce, tokom ljeta organizovati najmanje dvije kulturne i sportske manifestacije s ciljem susreta sa dijasporom i podsticanja njihove zainteresovanosti za ulaganja u Jajce. Osim toga, izgradnjom i uspostavljanjem Info centra, pored pružanja informacija turistima, poseban segment njegovog rada će biti posvećen informisanju i saradnji sa jajačkom dijasporom.

Ovom prilikom pozivamo sve naše sugrađane koji žive i rade u dijaspori širom svijeta da se uključe u zajednički rad sa Agencijom i Općinom, s ciljem što bolje i šire promocije i prezentacije turističkih potencijala općine Jajce i učvršćivanja i jačanja naše saradnje.