Kamene  topovske ili katapultske kugle korištene su u XVI st. Služile su za rušenje odbranbenoh zidova srednjovjekovnih tvrđava. Mogle su se ispaljivati iz katapulta ili topova muzara. Prilikom paljbe često bi došlo do ozljede ljudi koji su ispaljivali.

JU “Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca”, na inicijativu predsjednika UO Agencije g. Tvrtka Zrile, ima u planu obilježiti sve topovske kugle i još neke zanimljive predmete i objekte u gradu Jajcu.