Predstavnici Općine Jajce, direktor Agencije g. Huso Hadžić  i direktor Omladinskog centra g. Samir Agić predstavili su Jajce na internacionalnom sajmu Emitt – Istanbul u Turskoj. Sajam je trajao od 30.01. do 02.02. 2014. godine. Inicijator i pokrovitelj boravka predstavnika u Turskoj je načelnik Općine Jajce g. Edin Hozan.

Cilj boravka na sajmu, zajedno sa ostalim predstavnicima iz BiH i Turističkom zajednicom FBiH, bilo je što bolje i kvalitetnije predstavit i turističke potencijale grada Jajca, širom svijeta.

Uspostavljeni su kontakti sa mnogim turističkim agencijama iz Europe, Azije i ostatka svijeta.

Pored promotivnih materijala posjetitelji sajma su mogli gledati i ovu video prezentaciju Jajca.