Uskotračna pruga, širine kolosjeka 760 mm je stigla do Zenice 08.06.1879. g. Za Sarajevo je produžena 05.10.1882. g. Pruga Lašva – Jajce (93,8 km) je građena u tri etape od 1891. do 01.05.1895. g. Pruga je imala odvojke: Vitez – Kruščica (9 km); Dolac – Novi Travnik – Sebešić (58 km, do visine 1.120 m/m); Turbe – preduzeće „Ugar“ (4,5 km, prva elektrificirana pruga prije 1930. g.); Turbe – Vlašićki plato (34 km); Donji Vakuf – Bugojno – Gornji Vakuf (11 + 20 km) i Jajce – Srnetica. Prelaz preko planine Komar je bio sa župčaničkom željeznicom gdje su vozile posebno konstruirane lokomotive. Pronalazač zupčaničke željeznice bijaše Roman Abt, a projektant zupčaničkih željeznica u Bosni i Hercegovini bijaše Albert Schneider.

Putovanje uskotračnom prugom Lašva – Jajce je bilo romantično lijepo putovanje. Stanice i stajališta su bili:Lašva, Busovača, Vitez, Bila, Dolac n/L, Travnik, Turbe, Goleš, Komar, Oborci, Donji Vakuf, Babino Selo, Doganovci, Vinac, Bravnice i Jajce.

Na toj pruzi je bilo i nekoliko tzv. pristaništa, gdje se voz zaustavljao po potrebi. Takvo jedno pristanište je bilo Merdani (još stoji željeznička zgrada!). Putovanje je prosječno trajalo četiri sata. U Busovači, Travniku i Donjem Vakufu je voz uobičajeno stajao po 15÷20 minuta, radi točenja vode. U Donjem Vakufu su se dva vagona isključivala iz željezničke kompozicije i zasebnom lokomotivom vozila za Bugojno. Od Lašve do Nove Bile se putovalo oko 75 minuta. Gotovo na svim stanicama je bila sezonska ponuda voća, povrća, ali i nekih slatkiša. U Oborcima su uvijek bile najbolje šumske jagode.