Snimku je omogućio muzej Drugog Zasjedanja AVNOJ-a u Jajcu.