U ponedjeljak 15.12. 2013. godine u Jajcu je boravila ekipa Turske televizije. Snimali su emisiju o kulturnoj-historijskoj i prirodnoj baštini Jajca.

Ove protekle 2013. godine turski turisti su u Bosni i Hercegovini bili najbrojniji. Nadamo se da će nakon ove emisije poželjeti doći i u Jajce.