Od danas 18.11.2013. godine, www.agencija-jajce.ba na sedam jezika.