Omladinski centar Jajce uz podršku JU “Agencije za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca” organizira obuku za turističke vodiče.

-Upoznavanje sa kulturno-historijskom baštinom

-Trening prezentacionih vještina

-Praktične vježbe i rad

Prvi informativni sastanak če se održati u ponedjeljak 18.11.2013. godine u 16:00 sati u prostorijama Omladinskog centra Jajce. Kontakt telefon 030/654-027.