Mitrej  je najstariji nacionalni spomenik u Jajcu. Prema najnovijim istraživanjima Mitrej u Jajcu izgrađen je u II. stoljeću, a u IV. stoljeću ponovo su ga obnovili službenici rimske carinske postaje u Jajcu. Kult nepobjedivog boga sunca – Mitre bio je raširen po svim provincijama Rimskog carstva, uključujući i provinciju Dalmaciju, u čijim je granicama bio i najveći dio današnje Bosne i Hercegovine. Pripadnici mitraizma nastojali su smjestiti svoja kultna mjesta u pećinama, ali su izgrađivali i male jednoćelijske hramove – speleje, te ukoliko je teren dopuštao, ukopavali ih u zemlju. Takav primjer hrama – spelej izdubljen u stijeni, nalazi se u Jajcu, u istoimenoj ulici i predstavlja jedinstven i rijedak primjer. Reljef prikazuje boga Mitru odjevenog u perzijsku nošnju, s ogrtačem koji leprša, kako jednim koljenom naliježe na bika i lijevom rukom ga drži za gubicu, dok mu desnom rukom zabija nož u srce. Pomažu mu pas, zmija i škorpion. Reljef Mitre je jedini primjer u BiH na kojem se pored prikaza lučonoša nalaze i dvije slobodne mitraičke skulpture.

Hram se sastojao od nepravilne četverokutne prostorije – cele, duge oko 7 m. Aparatorij nije ustanovljen. Zidovi su mitreja bili bez temelja. Zidani su od lapora, bez vezivne žbuke. Bili su neožbukani. Pretpostavlja se da su krovna konstrukcija i pokrov bili od pruća. (D. Sergejevski 1937, 13). Voda i taloženje sedre doveli su do rušenja i zatrpavanja zidova, te se jedino razaznaju ostaci južnoga i istočnoga zida. Zapadni zid na kojem je centralni reljef, je gotovo u cjelosti bio isklesan iz stijene. Sjeverni zid je obrušen, a prostor ispunjen naslagama sedre. Dio praga je pronađen u sjeveroistočnom kutu, u sekundarnom položaju. Pretpostavlja se da je ulaz bio na istočnom zidu, gdje je nađen kamen (vapnenac) koji je služio kao prag. Ostaci kamenih stuba, pronađeni na jugozapadnom kutu cele, ukazuju na to da da je tu vjerojatno bio izlaz. Pod je mješavina vlažne zemlje i pijeska. (D. Sergejevski 1937., 13)

Na zapadnom zidu se stjena na kojoj je uklesan reljef. Na reljefu je predstavljena Mitrina scena tauroktonije, jednostavnoga tipa, ali su zastupljeni svi potrebni ikonografski simboli: Mitra u perzijskoj nošnji sa ogrtačem koji leprša. Jednim koljenom je prignječio bika, a lijevom rukom ga je uhvatio za gubicu, dok mu desnom zabija nož u srce. Pomažu mu pas, zmija i škorpion. Prisutan je i gavran koji je donio nalog od Ahuramazde. Sa strana su dadofori (lučonoše). U gornjem su dijelu sunce (prikazano bez zraka) i mjesec (bez srpa). Umjetnik je upotrijebio boju: plavu za Mitrasovu tuniku, crvenu za ogrtač i hlače, i sunce i mjesec. Bik je najvjerojatnije bio crn, a pozadina zelena.

Ovaj antički spomenik je slučajno pronađen prilikom izgradnje privatnog objekta 1931. godine. Novi zaštitni objekt od stakla, izgrađen 2012.godine. Cijena ulaznica u ovaj nacionalni spomenik je 2,00 KM, za djecu, studente, učenike i penzionere iz Bosne i Hercegovine ulaznice su 1,00 KM.

JU „Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca“ upravlja sa svim spomenicima u Jajcu. Molimo sve posjetioce koji dolaze grupno u Jajce da se jave Agenciji i tako uljepšaju svoj boravak u našem gradu.