Katakombe se nalaze unutar gradskih zidina, kod Medvjed kule. Spomenik je podzemna crkva isklesana u živoj stijeni. U periodu krajem 14. i početkom 15. stoljeća, moćni vojvoda Hrvoje Vukčić Hrvatinić dao je nalog da se isklešu Katakombe kao mjesto posljednjeg prebivališta vojvodske porodice Hrvatinića. Krajem 19. i početkom 20. stoljeća ulaz u Katakombe je nadsveden nadzemnim kamenim trijemom.

U predvorju na zidovima stijene, nalaze se nedovršeni reljefi Hrvoja i Hrvojevog grba, te isklesana ženska figura s ljiljanima u ruci. Iz predvorja se ulazi u crkvu građenu u romaničkom stilu, a zasvođenu u obliku ljiljana.

Prva etaža (najniža etaža oko 11 m pod zemljom) crkve je kripta sa oltarom na kome su uklesani križ, sunce i polumjesec.

Druga etaža (oko 9 m pod zemljom) je prostorija crkve, gdje se nalaze dvije krstionice, dva grobna mjesta, oltar sa pomoćnim stolicama.

U osmanskom periodu u Katakombe se zatvorio jedan derviš smatrajući ovo mjesto svetim. On je 40 dana boravio hraneći se samo hljebom i vodom. Nakon 40 dana od iscrpljenosti je imao čudan izgled, pa ga je narod i proglasio evlijom.

U austrougarskom periodu jedan dosjetljivi trgovac zbog konstantne temperature od oko 100 C u Katakombama je skladištio pivo, a prodavao ga na platou.

U periodu II. svjetskog rata pred II.zasjedanje AVNOJ-a cijeli vrhovni štab je bio smješten na platou Katakombi, a prilikom avijacije i bombardiranja skrivali su se u Katakombama. Postoji legenda da su imali tunel kroz koji su mogli doći do vodopada i da su prilikom jednog napada i pobjegli kroz taj tunel.

Katakombe kao nacionalni spomenik možete posjetiti svaki dan. Cijena ulaznica je 2,00 KM, za djecu, studente i penzionere iz Bosne i Hercegovine imamo popust 1,00 KM.

JU ” Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca” upravlja svim spomenicima u Jajcu.

ulazni trijem

zid od prvobitnog ulaza sa uklesanim figurama

ženski lik kako u ruci drži ljiljan

muški lik kako u lijevoj ruci drži mač, dok u desnoj drži koplje

grb Hrvoja Vukčića Hrvatinića

crkva

krstionica

grobno mjesto

oltar sa dvije stolice

nedovršeni dijelovi crkve

svod u obliku ljiljana

oltar sa uklesanim simbolima plumjesec, križ i sunce