Danas 31.10. 2013. godine 150 učenika “Pete gimnazije Sarajevo” posjetili su Jajce. Učenici su imali organizirano turističko vođenje kroz usku gradsku sredinu i upoznati su sa najzanimljivijim spomenicima u gradu Jajcu. Posjetili su Etnološki muzej, Katakombe, Tvrđavu, Muzej II. zasjedanja AVNOJ-a i najstariji spomenik u Jajcu Hram boga Mitre.

JU “Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca” će u narednom periodu posebno informirati škole po cijeloj Bosni i Hercegovini. Tako ćemo omogućiti učenicima da saznaju svoju historiju i više cijene svoju zemlju Bosnu i Hercegovinu. Mi kao Agencija koja upravlja svim spomenicima u Jajcu pozivamo sve škole da nam se jave prilikom dolaska u naš grad, a mi ćemo se potruditi da vaš boravak bude što bolj i ugodniji u našem gradu.

više fotografija na našoj facebook stranici