Bosanske stare kuće u Jajcu su sličnog oblika kao u ostalim dijelovima Bosne ali specifičnog izgleda. Specifičnost stare jajačke kuće je zbog terena na kojem su nestajale. Zbog potrebe za obradivim zemljištom, za lijepom avlijom-dvorištem kuće su uvijek pravljenje na najkamenitijem djelu posjeda. Stara jajačka kuća uvijek jednim djelom u kamen ili zemlji i uvijek sa dobrim podrumom. Podrum i magaze su služile za odlaganje namirnica, jer u takvim podrumima je uvijek konstatna temperatura oko 10-tak stepeni celzija. Posebna pažnja se vodila da pendžer – prozor ne gleda u komšijin, sve zbog održavanja dobrih komšijskih odnosa.

Kuće u Jajcu su većinom na dvije etaže, prva etaža se uvijek zidala kombinacijom kamena i drvenih geda, dok druga je često bila od drvenih grada i sedre (vrsta poroznog materijala kojeg proizvode mikro organizmi u Plivi). Za pokrov se koristila drvena šindra, ali kasnije šindra pokrivena limom jer je lim mnogo dugotrajniji materijal.

pogled na panoramu Jajca

Nacionalni spomenik Filipovića kuća

Privatne kuće sa limenim pokrovom

Nacionalni spomenik Kršlakova kuća

Basamke – stepenice  u Kršlakovoj kući

Drvena šindra na Omerbegovića kući

Pogled na unutrašnjost drvene šindre

Omerbegovića kuća

Penđer-prozor na Kršlakovoj kući

Penđer-prozor na Kršlakovoj kući, pogled na avliju-dvorište

Privatna kuća sa limenim pokrovom

Vrata na Kršlakovoj kući

Prikaz staro-bosanske sobe u etno muzeju grada Jajca