Danas 28.10.2013. godine učenici četvrtog razreda gimnazije “Nikola Šop” u sklopu terenske nastave islamske i katoličke vjeronauke posjetili su nacionalni spomenik Katakombe u Jajcu. JU ” Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca” je učenike oslobodila plaćanja ulaznica i obezbjedila kratko predavanje o nacionalnom spomeniku Katakombe.