Od 01.10. do 14. 10. 2013. u sklopu 14. regionalnog restauracijskog kampa koji će se održati u Jajcu kao dio regionalnog projekta “Zapadni Balkan – od historijske integracije do aktivnog savremenog učešća” kojeg financira Europska Unija i koji se pored BiH provodi još u Albaniji i Kosovu , upriličiti obnovu četiri zapaljena mlina koji se nalaze između Velikog i Malog Plivskog jezera.

Ovaj projekat obnove mlinčića u Jajcu, koji financira EU, će implementirati JU “Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca”, Općina Jajce i Švedska organizacija Cultural Heritage without Borders (CHwB) / Kulturno naslijeđe bez granica.