U subotu 21.09. 2013. godine studenti sa više univerziteta iz Bosne i Hercegovine, u sklopu projekta “OD TVRĐAVE DO TVRĐAVE”, posjetili su Jajce.

Opći cilj projekta je upoznavanje studenata sa potencijalom prostora koji raspolaže kulturno-historijskim, prirodnim i društvenim resursom visokog stepena privlačnosti. Na temelju viđenog tokom obilaska tvrđava, te različitog znanja, studenti će moći izraziti svoju kreativnost i potrebe mlade populacije u kontekstu kulturno-historijske i prirodne baštine BiH.

Studenti su pored jajčke tvrđave posjetili i Grad Vranduk, tvrđavu u Travniku, Tešnju i Maglaju.

Nosilac projekta je Forum građana Zenica, a JU “Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca” kao partner projekta omogućila je studentima besplatnu posjetu na sve spomenike pod Agencijskom ingerencijom i obezbijedila profesionalnog turističkog vodiča.

više fotografija na našoj facebook stranici