Dr. Cengiz Aydin ataše za kulturu i turizam Ambasade Rupublike Turske u Bosni i Hercegovini, dana 17.09. 2013.godine primio je direktora JU “Agencije za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca” g. Husu Hadžića tokom radne posjete u svom uredu u Sarajevu.

Razgovori su vođeni o kulturnoj i turističkoj saradnji Jajca i Turske. Konstatirano je da Jajce ima ogromne turističke i kulturne potencijale koji sve više privlače Turske turiste.

Dogovoreno je jačanje saradnje iz dana u dan i podizanje saradnje na nivo ambasadora Republike Turske u Bosni i Hercegovini i načelnika Općine Jajce koji će zvanično poslati zahtjev da ambasador sa delegacijom saradnika i privrednika u što skorije vrijem posjeti Jajce.

Sa predstavnikom Turske televizije u BiH  g. Hakanom Celik dogovoreno je da će što više i što češće prezentirati turističke potencijale grada Jajca u Republici Turskoj.