Gvardijan Franjevačkog samostana “Sv. Luka” u Jajcu fra. Zoran Mandić i njegov saradnik g. Miran Križanac, dana 21.08.2013. godine, boravili su u službenoj posjeti kod direktora JU “Agencije za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca” g. Huse Hadžića. Tokom sastanka razgovaralo se o saradnji između Agencije i Franjevačkog samostana, sa posebnim osvrtom na razvoj vjerskog turizma u Jajcu. Dogovoreno je da naredni sastanak bude u sastavu: glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Jajce, ef. Zehrudin Hadžić, gvardijan Franjevačkoj samostana “Sv. Luka” u Jajcu, fra. Zoran Mandić i direktor Agencije, g. Huso Hadžić.

Direktor Agencije je istakao da je ulaz u nacionalne spomenike koji su pod ingerencijom JU “Agencije za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca” slobodan za sve delegacije koje dolaze u posjetu Franjevačkom samostanu i Islamskoj zajednici u Jajcu s ciljem boljeg upoznavanja kulturno-historijske baštine Općine Jajce i prezentiranja turističkih potencijala.

Sastanak je završen dogovorom o svakodnevnoj saradnji i međusobnoj pomoći u okviru djelokruga rada Agencije i Franjevačkog samostana u Jajcu.