21.07.2013. godine održat će se koncert muzike i igara u organizacije KUD-a Jajce.

Koncert će se održati u prostorijama Doma kulture sa početkom 20:30 sati.

“Za gradom jabuka” je ime projekta koji ima za cilj prikupiti novčana sredstva koja će biti utrošena za  kupovinu nošnje za najmlađe članove KUD-a.