Direktor JU “Agencije za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca” Huso Hadžić posljednjih 20 dana aktivno obilazi najznačajnije agencije širom Bosne i Hercegovine. Cilj ovih posjeta je upoznati čelne ljude bosanskohercegovačkog turizma da ih u Jajcu očekujemo i da za njih imamo plan i program za više dana boravka.

Naša agencija u narednom periodu želi da upozna agencije iz zemalja bivše Jugoslavije i Europe sa trenutnim turističkim kapacitetima i potencijalima grada Jajca.