Danas 02.07. 2013. godine u prostorijama JU “Agencije za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca” održan je sastanak turističkih vodiča.

Sastanak je organiziran na inicijativu direktora agencije Huse Hadžića. Cilj sastanka je upoznavanje vodiča sa planom agencije u narednom periodu.

Direktor agencije želi u narednom periodu što bolje uvezati vodiče sa agencijom i tako poboljšati posjetu i  prezentaciju spomenika.

Svi koji žele iznajmiti usluge turističkog vođenja kroz grad Jajce  možete nas kontaktirati na broj tel: +387 30 658 268. Jezici na kojim je moguće dobiti turističko vođenje pored lokalnog su: engleski, njemački, španjolski, turski i arapski.