Danas 02. 07. 2013. godine u službenoj posjeti direktoru JU” Agencije za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca” Husi Hadžiću, bio je  glavni imam Medžlisa islamske zajednice Jajce prof. Zehrudin ef. Hadžić.

Cilj ovog razgovora je zajedničko unaprjeđenje religijskog turizma u Jajcu. U narednom periodu direktor očekuje zvaničnu posjetu gvardijana Franjevačkog samostana u Jajcu, Fra. Zorana Mandića, sa istim ciljem.

Cilj agencije je da zajedno sa Islamskom zajednicom  i Franjevačkim samostanom uspostavi saradnju i tako omogući bolju prezentaciju kulturnog dobra.

Direktor agencije Huso Hadžić vidi veliki potencijal u religijskom turizmu i želi zajedno sa glavnim imamom i gvardijanom raditi na razvoju istog.

glavni imam Medžlisa islamske zajednice Jajce prof. Zehrudin ef. Hadžić